ผลการจัดอันดับหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ที่เป็นมิตรต่อการเดินทางระหว่างประเทศมากที่สุด ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยบริษัทที่ปรึกษา เฮนเลย์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ ปรากฏว่า พาสปอร์ตญี่ปุ่นอยู่อันดับ 1 สามารถใช้เดินทางเข้าประเทศต่างๆ โดยไม่ต้องขอวีซ่า หรือ ขอวีซ่าปลายทาง 191 ประเทศ อันดับสุดท้ายคืออัฟกานิสถาน ส่วนไทยอยู่อันดับ 66 ในปีนี้

สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น รายงานเมื่อวันที่ 7 ม.ค. ว่า ผลการจัดอันดับหนังสือเดินทาง ดัชนีพาสปอร์ตเฮนเลย์ หรือ เอชพีไอ (The Henley Passport Index : HPI) ประจำปี พ.ศ. 2564 พาสปอร์ตญี่ปุ่นทรงพลังที่สุดในโลก สามารถเดินทางเข้าสู่ประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยไม่ต้องยื่นขอวีซ่า หรือขอวีซ่าปลายทาง ได้ 191 ประเทศ อันดับ 2 คือพาสปอร์ตสิงคโปร์ เข้าได้ 190 ประเทศ อันดับ 3 ครองร่วมกัน 2 ประเทศคือ เกาหลีใต้ กับเยอรมนี เข้าได้ 189 ประเทศ อันดับ 4 ครองร่วมกัน 4 ประเทศคือ อิตาลี, ฟินแลนด์, สเปน และลักเซมเบิร์ก เข้าได้ 188 ประเทศ และอันดับ 5 ครองร่วมกัน 2 ประเทศคือ เดนมาร์กและออสเตรีย เข้าได้ 187 ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ประเทศมหาอำนาจเศรษฐกิจและการทหาร อันดับ 1 ของโลกในปัจจุบัน อยู่อันดับที่ 7 ร่วมกับสหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ เบลเยียม และนิวซีแลนด์ เข้าได้ 185 ประเทศ

ส่วนอันดับท้ายสุดของดัชนีในปีนี้คือ พาสปอร์ตอัฟกานิสถาน อยู่อันดับ 109 เข้าได้ 26 ประเทศ อันดับ 108 พาสปอร์ตอิรัก เข้าได้ 28 ประเทศ อันดับ 107 ซีเรีย เข้าได้ 29 ประเทศ อันดับ 106 ปากีสถาน เข้าได้ 32 ประเทศ และอันดับ 105 ครองร่วมกัน 2 ประเทศคือ โซมาเลเซียและเยเมน เข้าได้ 33 ประเทศ